Lakáson bekövetkezett elhalálozás esetén.

Lakáson vagy szociális intézményben történt elhalálozás esetén értesíteni kell vagy az orvosi  ügyeletet vagy a háziorvost, 
hogy a halottvizsgálatot elvégezze. A halottvizsgálat elvégzése után értesíteni kell a temetkezést az ügyeleti telefonszámon.:
06-68/411-053 vagy 06-30/577-0599. 
A telefonon történt értesítéstől számított 2 órán belül az elhunytat elszálítjuk. Munkatársaink a helyszínen tájékoztatják a családot a további teendőkkel kapcsolatban. Ha az orvos egyértelműen meg tudja állapítani a halál okát, akkor engedélyezi az elhunyt halottasházba történő elszállítását.
Ebben az esetben cégünk az általunk üzemeltetett halottasház hűtőjébe szállítja az elhunytat, ahol gondoskodunk a 
további megfelelő kegyeleti körülmények biztosításáról. Ha a halál oka egyértelműen nem állapítható meg a helyszínen,akkor a halottvizsgálatot végző orvos kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat az általa megjelölt egészségügyi intézménybe.


Kórházi elhalálozás esetén.

A kezelő osztályon kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amihez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgatónak az engedélye is szükséges. A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. A családnak nincs más teendője ,mint befáradni temetésfelvételi irodánkba, és ott teljeskörű felvilágosítás és ügyintézés mellett megszervezzük az elhunyt végtisztességét.

Rendőrségi eseteknél (baleset,öngyilkosság).

A halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság tölti ki.
Temetésfelvételi irodánk megtalálható:Orosháza Győri V.tér 1 sz.alatt /az Evangélikus templom mellett,a Rossmannal szemben/

Tel.06-68/411-053,06-30/577-0599

Szükséges okmányok:

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

- Az elhunyt személyazonossági igazolványa és lakcímkártyája, külföldi állampolgár esetén útlevele

- Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

- Ha az elhunyt házas, akkor a házassági anyakönyvi kivonata

- Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét igazoló bírósági végzés

- Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata

- Az orvos által kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány és statisztikai lap

e-mail: ugyintezes@rekviemtemetkezes.hu